EXPORT


Export data
- EXPORT obj1 ... objn TO MEMORY.
- EXPORT obj1 ... objn TO DATABASE dbtab(ar) ID key.
- EXPORT obj1 ... objn TO DATASET dsn(ar) ID key.
Export a screen
- EXPORT DYNPRO h f e m ID id.
Export a structure description
- EXPORT NAMETAB h f ID id.


Index
SAP AG 1996